grow light

لامپ رشد گیاه و نحوه عملکرد آن

لامپ رشد گیاه  و نحوه عملکرد آن

صنایع روشنایی جوشار تولید کننده انواع محصولات روشنایی میباشد، از جمله این محصولات پروژکتور های رشد گیاه 50 وات است که جهت بهره برداری در گلخانه ها و مجتع های پرورش گیاهان تولید شده است . در این مقاله به مباحثی در ارتباط باچراغ LED مخصوص رشد گیاه، چراغ رشد گیاه، لامپ مخصوص گلخانه، چراغ گلخانه ای، نور مخصوص گیاهان می پردازیم. در صورت نیاز به شفاف سازی بیشتر در زمینه نورهای رشد گیاه باشماره های درج ش ...[Read More]